به گزارش روابط عمومی سد و نیروگاه مسجدسلیمان ،”فرهاد علیدوستی” گفت : بدلیل ضعف هایی که در ساخت وطراحی هواساز های نیروگاه وجود داشت، این دستگاهها بطور مداوم با اشکال روبرو بوده و نیاز به تعمیر پیدا می کردند و هر بار علاوه بر عدم کارایی لازم ، هزینه های هنگفتی را در بر میگرفت.

وی افزود:در کمیته ای با حضور متخصصین این موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با تغییراتی که در سیستم های حفاظت الکتریکی الکترو فن ها ، یاتا قانها ، چیلر های هواساز و الکترو موتور ها انجام گرفت عیب طراحی آن برطرف گردید و هم چنین دراین راستا بعضی از رادیاتهای رسوب گرفته ،تعویض و دمپر های خروجی تنظیم گردید و این هواسازها بار دیگر و با قدرت بالاتری وارد چرخه قرار گرفت .

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تدابیر ایجاد شده تعداد تعمیرات به حداقل برسد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان