به گزارش خبری سازمان آب و برق خوزستان ،”فرهاد علیدوستی” گفت: این کنتورها کمیت های مربوط به چهار سیستم را به صورت مجزا محاسبه می کنند که شامل سیستم ژنراتور، سیستم تحریک، سیستم برق مصرف داخلی و سیستم ولتاژ فشار قوی می باشند. کنتورهای نصب شده بر روی واحدها به دلیل استهلاک طبیعی کارکرد، دارای اشکالاتی شده بودند و از آنجا که این تجهیزات از رده تولید خارج گردیده بود ،تصمیم گرفته شد که با تجهیزات جدیدتری جایگزین گردند .

وی افزود: با انجام بررسی های لازم، مشاوره و مذاکره با کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان، ۳۲ کنتور مورد نیاز جهت جایگزین نمودن با کنتورهای قدیمی انتخاب و عملیات نصب آنها انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان