به گزارش خبر گزاری سازمان آب و برق خوزستان،”فرهاد علیدوستی” گفت: برنامه بهینه سازی نگهداری و تعمیرات(نت) به صورت انجام سه رکن اصلی شامل نت مبتنی بر قابلیت اطمینان ،مطالعه آماری گزارش و ریشه یابی نقص ها،الحاق و یا حذف برخی دستورالعمل ها ی اجرائی نت در نیروگاه مسجدسلیمان در طی سال های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ به اجرا در آمد و مهمترین دستاوردهای آن ،کاهش چشمگیر خروج های اضطراری به میزان %۹۰ ،کاهش نقص ها به میزان % ۵۰ و احیای کار گروهی را در بر داشته است.

وی گفت:تمرکز بر حالات خرابی تجهیزات و ریشه یابی نقص ها ، اجرای برنامه های اصلاحی ، علاج بخشی با هدف افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات ، کاهش هزینه ها ، احیای فرهنگ کارگروهی و برنامه ریزی ،محور اصلی این برنامه می باشد.

علیدوستی همچنین گفت : نت مبتنی بر قابلیت اطمینان به مجموعه فعالیت های مطالعاتی و گروهی گفته میشود که انجام آنها ،باعث افزایش قابلیت اطمینان دارائی های فیزیکی میشود.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان