به گزارش خبرگزاری سازمان آب و برق خوزستان “فرهاد علیدوستی  گفت”:براساس گزارشات دریافتی از بخش بهره برداری نیروگاه مشخص گردید که یکی از کولرهای روغن یاتاقان کمباین واحد هفت، دچار اشکال گردیده و بروز این مشکل موجب اختلاط آب و روغن  در این سیستم شده بود و از آنجا که سیستم خنک کاری روغن یاتاقان ها  دارای اهمیت بسیار زیادی بوده ،هماهنگی لازم با سازمان آب و برق خوزستان و مرکز  کنترل دیسپاچینگ  انجام گردید و همزمان با اصلاحات مربوط به سیستم شیرپروانه ایی این واحد ، کولر مورد نظر نیز به طور کامل ،ایزوله و تعمیرات آن آغاز گردید.

وی در ادامه گفت : در بررسی های اولیه مشخص گردید که دوعدد از تیوپ های انتقال دهنده آب در تجهیز مورد نظر دچار شکستگی شده و موجب مخلوط شدن آب و روغن در این سیستم گردید و با توجه به اینکه تعویض لوله های مذکور به تنهایی امکان پذیر نمی باشد، مسیر های مورد نظر را  با استفاده از پین های برنجی مسدود گردیده و پس از انجام تست های لازم و اطمینان از صحت عملکرد این تجهیز ،کولر مذکور مجدداً در سرویس قرار داده شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان