به گزارش خبرگزاری سازمان آب و برق خوزستان،”فرهاد علیدوستی”گفت:براساس گزارشات دریافتی از بخش بهره برداری نیروگاه ،مشخص گردید که سیستم آب بند دیسک شیر پروانه ایی واحد مذکور دچار اشکال گردید و بروز این مشکل موجب ایجاد تاخیر در پروسه توقف واحد و چرخش طولانی مدت این واحد در سرعت های پائین گردید.
علیدوستی گفت:از آنجا که چرخش طولانی مدت واحد در سرعت پائین می تواند موجب وارد آمدن صدمات جدی به یاتاقانهای واحد گردد،هماهنگی لازم با سازمان آب و برف خوزستان و مرکز کنترل دیسپاچینگ انجام گردید و با تخلیه آبراهه مشترک بالادست ،واحد هفت و هشت به مدت دو هفته از مدار تولید ، خارج گردید.
وی در ادامه اضافه کرد: در بررسی های اولیه مشخص گردید که بخشی از نوار آب بند مورد نظر به طور کامل قطع شده و رینگ فلزی نگهدارنده این نوار نیز دچار مشکل گردیده است.همچنین تعداد زیادی از پیچ های اتصال دهنده رینگ نگهدارنده به دیسک شیرپروانه ایی نیز به طور کامل از محل خود خارج گردیده بودند که سریعا کارگروه مورد نیاز تعیین و عملیات رفع اشکال این سیستم به صورت فشرده آغاز گردید.

مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان بیان کرد: در سریع ترین زمان ممکن عملیات تعویض نوار آب بند انجام شد و در نهایت واحد هفت سنکرون گردید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان