به گزارش شبکه سازمان آب و برق خوزستان فرهاد علیدوستی گفت: بر اساس اعلام  نیاز بخش بهره برداری نیروگاه، مبنی بر لزوم مشاهده سطح آب موجود در سامپ های با دقت بالا، بررسی های لازم توسط بخش فنی و مهندسی نیروگاه انجام گردیده و راه کار لازم جهت رفع مشکل مشخص شد.

وی افزود: در سیستم فعلی تغییرات سطح آب سامپ ها، فقط در تابلوی کنترل محلی به صورت عدد قابل مشاهده بوده و در سیستم مانیتورینگ اتاق کنترل این تغییرات به صورت سیگنال های دیجیتال دریافت میگردد لذا در صورت بروز اشکال در سیستم انتقال اطلاعات، این احتمال وجود دارد که اپراتور های مستقر در اتاق کنترل، متوجه تغییرات سطح آب نشده و همین موضوع می توان موجب بروز حوادثی در این زمینه گردد.

مدیر عامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان بیان کرد: در طرح اصلاحی انجام شده، سیگنال دریافتی از سنسور پایش سطح آب موجود در سامپ ها به صورت مستقیم به سیستم DCS ارسال گردیده و این امکان میسر شد که تغییرات سطح آب سامپ های مورد نظر با دقت  یک سانتیمتر در سیستم مانتیتورینگ نیروگاه نمایش داده شده و مورد پایش  قرارگیرد.

همچنین با فعال کردن نمودار مربوط به این سیگنال، بررسی میزان آب های نشتی، مدت زمان افزایش سطح آب در سامپ ها، مدت زمان مورد نیاز جهت تخلیه و بسیاری از موارد و کمیت های دیگر قابل بررسی و کنترل خواهد بود.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان