به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان “فرهاد علیدوستی ” گفت : بر اساس نتایج آزمون ترموگرافی انجام شده بر روی کولرهای واحدهای هفت و هشت نیروگاه، مشخص گردید که به علت وجود آلودگی و رسوبات، راندمان تجهیزات مورد نظر کاهش یافته و فاقد کارائی مناسب می باشند .

وی افزود: در طول دوره تعمیرات سالیانه واحدهای هفت و هشت نیروگاه مسجدسلیمان ، پس از شستشوی سطوح بیرونی آنها ، مجاری عبور آب سیستم کولینگ داخل کولرها نیز با استفاده از یک دستگاه پمپ سیرکولاسیون و محلول رقیق شده جوهر نمک شستشو گردید که نتیجه آن خروج مقادیر زیادی رسوبات از داخل این کولرها بوده است.

مدیر عامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان بیان کرد:  هر واحد نیروگاهی دارای مقداری تلفات حرارتی می باشد که لازم است با بکارگیری توان برودتی کولرها، نسبت به کنترل این تلفات حرارتی اقدام نمود و لذا بهبود عملکرد کولرها تاثیر بسیار زیادی بر افزایش عمر و کاهش استهلاک ژنراتورها خواهد داشت .

گفتنی است که ژنراتور هر کدام از واحدهای فاز دو نیروگاه مسجدسلیمان دارای هشت عدد کولر می باشد .

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان