به گزارش خبرگزاری سازمان آب و برق خوزستان فرهاد علیدوستی گفت: تعمیرات سالیانه و رفع اشکالات ترانسفورماتور سه فاز (تی 9) در پست 400 کیلو ولت سد مسجد سلیمان توسط کارشناسان بومی با موفقیت انجام شد و با شبکه سراسرس سنکرون شد.

 وی افزود: ترانسفور ماتور مذکور جهت  تامین برق مورد نیاز مناطق شهرستان مسجدسلیمان  و قسمتی از شهرستان اندیکا، ولتاژ 400 کیلو ولت را به 132 کیلو ولت تبدیل کرده و در پایداری خطوط 132 ولت نقش موثری دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان