به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ افشین قلی پور گفت: به منظور پایش وضعیت ژنراتورهای نیروگاه و آمادگی هرچه بیشتر جهت مشارکت در اوج مصرف شبکه سراسری برق، فرایند تست کرونا ویژن سیم پیچ استاتور ژنراتورها بعنوان پایش وضعیت تکمیلی آورهنگ های سیم پیچ با همکاری شرکت توزیع نیروی برق خوزستان انجام شد.

وی افزود: در این عملیات نقاط بحرانی سیم پیچ شناسایی و علامت گذاری شد که بر همین اساس اقدامات اصلاحی صورت گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان