به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، افشین قلی پور با اعلام این خبر اظهار کرد: با هماهنگی های به عمل آمده و ایجاد شرایط لازم، آزمایش مدل سازی سیستم جوینت کنترل واحد های نیروگاه مسجد سلیمان در هر دو لایه نظارت و عملکردی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: هدف از مدل سازی این سیستم، نحوه مشارکت دینامیکی و استاتیکی واحد ها درکنترل توان و فرکانس شبکه است؛ این تست بنا به درخواست شرکت مدیریت شبکه برق کشور انجام شده و از الزامات تمدید پروانه تولید نیروگاه است.

 قلی پور ادامه داد: سیستم جوینت کنترل( کنترل یکپارچه ) واحد های نیروگاهی با هدف بهینه سازی مدیریت یکپارچه منابع و مولد های انرژی الکتریکی از نظر کاهش هزینه های سوخت، تعمیرات و نگهداری، افزایش بهره وری کلی نیروگاه و بیشینه سازی توان، طراحی و پیاده سازی می شود.

مدیر عامل سد و نیروگاه مسجد سلیمان تصریح کرد: این سیستم به شکل نرم افزاری ضمن رعایت حدود و محدویت های بهره برداری هر واحد، مقادیر متناسب توان اکتیو هر واحد را محاسبه و برای تامین آن به سیستم کنترل واحد ارسال می کند.

وی اضافه کرد: این مقادیر براساس محاسبات بهینه سازی صورت گرفته برای توان های اکتیو و راکتیو هر واحد به همراه عملکرد ورودی فرکانس مورد انتظار کلی از مجموعه واحدها است.

قلی پور خاطر نشان کرد: نیروگاه مسجدسلیمان با اختصاص ۴۴۰ مگاوات از ظرفیت تولید خود به سیستم جوینت کنترل، نقش موثری در کنترل فرکانس و پایداری شبکه برق در پیک تابستان داشته است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان