به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ “افشین قلی پور” گفت: در سالیان اخیر در میانه شوت سرریز، درختان و نیزار های زیادی رشد کرده و ریشه دوانی این درختان تهدیدی جدی برای ترک خوردگی بتن شوت و رشد هزچه بیشتر درختان بود.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع برای پاکسازی کامل شوت سرریز، تیم کاری و هماهنگ متشکل از معاونت عمران و پایداری و کارکنان فضای سبز، عملیات پاکسازی و قطع درختان و نیزار ها در  محدوده ی صعب العبور شوت  سرریز انجام شد.

گفتنی است است سرریز یا اسپیل وی سازه ایست که برای عبور آب های اضافی و سیلاب ها از بالادست سد به پائین دست یا پایاب مورد استفاده قرار می گیرد و سرریزها ی سد مسجدسلیمان مجهز به ۵ دریچه از نوع قطاعی هستند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان