به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ ” افشین قلی پور ” گفت: ورودی سد و نیروگاه مسجدسلیمان دارای 4 آبراهه اصلی می باشد که جهت جلوگیری از ورود زباله از جمله ریشه و تنه درختان، مواد پلاستیکی و شناور از جمله لاستیک خودروها، به آبراهه های نیروگاه و آسیب دیدگی تجهیزات نیروگاهی شامل پره های رانر و همچنین کاهش راندمان تولید روی دهانه های ورودی آشغالگیر (Trash Rack ) نصب شده است.

وی افزود: طی سالیان گذشته زباله ها پشت آشغالگیر تجمع کرده و بخشی از دهانه ورودی آبراهه ها مسدود شده بود که برای اولین بار از زمان بهره برداری از سد و نیروگاه و باتوجه به سختیکار و ریسک بالای ایمنی عملیات با استفاده از تیم غواصی پروژه بازگشایی و جمع آوری کلیه زباله های دهانه آشغالگیرها در عمق ۳۰متری آب دریاچه انجام گردید.

قلی پور در پایان گفت: بازگشایی آشغالگیر این آبراهه ها کمک شایانی به افزایش راندمان تولید و طول عمر بیشتر تجهیزات توربین نیروگاه خواهد نمود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان