سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خريد ، بارگيري ، حمل و باراندازي لوله هاي فولادي مخازن 8000*2 متر مكعبي بليتي شوشتر را با مشخصات فني موجود در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد . پيشنهاد دهندگان مي توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه ، ازتاريخ 19/11/1388 لغايت 25/11/1388 با در دست داشتن معرفي نامه و اعلاميه واريز بانكي به مبلغ200.000 (دويست هزارريال) به حساب سپهر 100595517004 بانك صادرات شعبه گلستان اهواز بنام شركت مهندسي مشاور دزآب به آدرس ذيل مراجعه نمايند:
اهواز – کوی گلستان –خیابان فروردین – شرکت مهندسی مشاور دزآب – بخش متره وبرآورد
تهران – میدان فلسطین خیابان طالقانی غربی ساختمان ۴۸ تلفن ۹-۶۶۹۵۲۶۹۸
تضمین شرکت در مناقصه:: ۶۶.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
نوع تضمین: براساس بخشنامه ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ ه ۱۱/۸ / ۱۳۸۲ واصلاحیه شماره ۲۰۰۷۱ / ت ۳۰۹۸۰ ه ۲۱/۴ / ۱۳۸۳
جلسه افتتاح پاکات روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۲ / ۱۳۸۸ رأس ساعت ۱۰ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – امورتدارکات تشکیل خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۹ صبح همانروز خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱