سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خريد وحمل لوله هاي فولادي طرح ساماندهي رودخانه مرزي اروند ( جهت لايروبها ) را با مشخصات فني موجود در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد . پيشنهاد دهندگان مي توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه و مشخصات فني مورد لزوم ازتاريخ 03/12/1388 لغايت 06/12/1388 با در دست داشتن معرفي نامه و اعلاميه واريز بانكي به مبلغ150،000 (يكصدوپنجاه هزارريال) به حساب 74/61174455 جام-ملت شعبه آزادگان اهواز بنام تنخواه گردان و دستمزد سازمان آب و برق خوزستان به آدرس ذيل مراجعه نمايند:
اهواز – بلوار گلستان –ساختمان ۵ طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی
تضمین شرکت در مناقصه:: ۴۲۵.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
نوع تضمین: براساس بخشنامه ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ ه ۱۱/۸ / ۱۳۸۲ واصلاحیه شماره ۲۰۰۷۱ / ت ۳۰۹۸۰ ه ۲۱/۴ / ۱۳۸۳
جلسه افتتاح پاکات روز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۲ / ۱۳۸۸ رأس ساعت ۱۰ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – امورتدارکات تشکیل خواهد شد. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۹ صبح همانروز خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱
دريافت اسناد