مناقصه یک مرحله ای
سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خرید لوله، اتصالات و لوازم پلی اتیلن طرح تکمیلی شبکه آ بیاری تحت فشار قلعه مدرسه بهبهان را با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. پیشنهاد دهندگان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه و مشخصات فنی مورد لزوم ازتاریخ ۰۶/۰۲ / ۱۳۹۰ لغایت ۱۲/۰۲ / ۱۳۹۰، با در دست داشتن معرفی نامه و اعلامیه واریز بانکی به مبلغ۳۰۰.۰۰۰(سیصد هزارریال) به حساب سپهر شماره ۱۰۱۰۰۶۴۱۴۳ بانک تجارت شعبه کیانپارس اهواز(روبروی آب و فاضلاب استان) بنام شرکت مهندسین مشاور شاراب به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
اهواز – کیانپارس - خیابان ۱۶ غربی – فاز سوم – پلاک ۷۰ شرکت مهندسین مشاور شاراب
تلفن ۳۳۷۳۹۲۹ – ۳۳۷۳۹۰۰-۳۳۷۲۴۵۱ – ۳۳۷۴۳۵۸ - ۰۶۱۱ - - - فاکس ۳۳۷۰۲۱۶-۰۶۱۱
تضمین شرکت در مناقصه:: ۷۸.۷۱۰. ۸۹۶ ریال
نوع تضمین: براساس بخشنامه ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ ه ۱۱/۸ / ۱۳۸۲ واصلاحیه شماره ۲۰۰۷۱ / ت ۳۰۹۸۰ ه ۲۱/۴ / ۱۳۸۳
جلسه افتتاح پاکات روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۲ / ۱۳۹۰ رأس ساعت ۱۲ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – مدیریت اداری و تدارکات تشکیل خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۲ / ۱۳۹۰ خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه همکف– دبیرخانه مرکزی
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱