مشاور عالی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان آب و برق خوزستان، عملکرد شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان در سال 94 را مطلوب توصیف کرد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " جعفر کاهکش " در نشست سالانه مجمع عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان افزود: تغییرات برنامه ریزی شده، حرکت رو به جلو و استفاده از سیستم های بروز بویژه در بخش فن آوری اطلاعات باید بیش از پیش در دستور کار شرکت قرار گیرد.
وی ارتقای بازده آبیاری را در شبکه های آبیاری، کلیدی ترین شاخص ارزیابی شرکت ها عنوان کرد و گفت: از شرکت بهره برداری شمال خوزستان به عنوان شرکت پیشرو انتظار می رود در زمینه بهبود بازده آبیاری اقدامات خود را فزونی بخشد.
" مصطفی شبه " معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان نیز شبکه آبیاری دز را با توجه به زیر ساخت و نحوه بهره برداری از آن منحصر بفرد دانست و گفت: توسعه فن آوری اطلاعات نیاز امروز این شبکه قدیمی است.
وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در راستای مصرف بهینه آب افزود: در زمینه ارتباط با مشترکان گام های خوبی در شرکت بهره برداری شمال خوزستان برداشته شده است که باید بیش از پیش افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان نیز در این نشست از تدوین برنامه پنج ساله شرکت متبوع خود خبر داد و گفت: اجرای این برنامه از ابتدای سال جاری آغاز شده است.
" محمد اسلامی " افزود: در راستای استفاده از خرد جمعی و مشارکت کارکنان و مشترکان در فرآیند مدیریت شبکه های آبیاری شمال خوزستان، از آغاز امسال نظام پیشنهادها نیز اجرایی شده است.
وی، دیگر برنامه های امسال را هدفمند نمودن آموزش تخصصی پرسنل، اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های رفاهی و انگیزشی و رشد اتوماسیون اداری عنوان کرد و گفت: به منظور تحقق برنامه های تدوین شده، از تمام ظرفیت انسانی و تجهیزاتی شرکت استفاده خواهد شد.
گفتنی است در این نشست از عملکرد شرکت بهره برداری شمال خوزستان در مدیریت سیلاب اخیر قدردانی شد.
در نشست سالانه مجمع عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان، عملکرد سال 94 این شرکت با حضور معاونان و مدیران سازمان آب و برق خوزستان، بازرس قانونی، اعضای هیئت مدیره شرکت و سهامداران بررسی شد.