مدیران عامل شبکه های آبیاری شمال خوزستان، سد کرخه و سد دزبا هدف تقویت تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه صنعت آب و برق خوزستان با دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان در حاشیه امضای تفاهم نامه کلی و اجرایی میان دانشگاه جندی شاپور دزفول وشرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان، تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه دز و سد و نیروگاه کرخه گفت: این تفاهم نامه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و همکاری دانشگاه و صنعت است.
مهرداد حیدری مهمترین اهداف این تفاهم نامه را تربیت متخصص در فناوری های مورد نیاز صنعت آب، شناسائی نخبگان، اجرای طرح های پژوهشی، تولید علم و توسعه فن آوری، تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه کارآفرین و تاثیر گذاربر اقتصاد شهرستان و استان، تبدیل استان به قطب علم و فن آوری صنعت آب و برق آبی کشور و اهتمام بر کسب دانش ساخت تولید محصولات صنعت آب و برق آبی عنوان کرد.
وی تفاهم نامه را دارای ۹ شاخه تخصصی اعلام کرد و افزود: توجه به آموزش و علوم انسانی، فناوری های اطلاعات و ارتباطات، فن آوری های منابع آب، فناوری سامانه های بهینه سازی و پشتیبانی تصمیم، فناوری های آبیاری، فناوری های پایش، کنترل و ابزار دقیق، فناوری تصفیه آب و پساب و اکتشاف و استحصال آب و تجهیزات آبرسانی، فناوری ساخت و نگهداری سد و ژئوتکنیک، فناوری نیروگاههای برق آبی، فناوری انرژی های تجدید پذیر از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
حیدری از ایجاد ۶ ناحیه علمی در خوزستان و امضای تفاهم نامه های مشابه با سایر این نواحی با شرکت های آب و برق خوزستان در روزهای آینده خبر داد و گفت: اولین تفاهم نامه در دزفول به امضا رسیده است و در روزهای آینده تفاهم نامه های مشابهی میان سازمان آب و برق خوزستان و سایر دانشگاه های استان خوزستان در راستای تامین نیاز علمی آموزشی و فن آوری شرکت های صنعت آب و برق آبی خوزستان به امضا خواهد رسید.
مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان مدت این تفاهم نامه را ۱۰ سال اعلام کرد و ادامه داد: در راستای این تفاهم نامه در ماه های آینده نیز قراردادهای پژوهشی تا سقف ۲ میلیارد ریال اعتبار میان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول و شرکت های آبیاری شمال خوزستان، سد دز و سد کرخه به امضا خواهد رسید.
رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول نیز امضای این تفاهم نامه ها را گامی در جهت اقتصاد دانش بنیاد برشمرد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه تمامی تحقیقات بنیادی و کاربردی در بخش صنعت آب و برق شمال خوزستان در این دانشگاه انجام می شود.
محمدرضا عصاری ادامه داد: تا سه ماه آینده قراردادهای عملیاتی میان دانشگاه و این شرکت ها آماده امضا می شود ضمن اینکه برای سرعت بخشیدن به اجرای این قراردادها دفتری در دانشگاه جندی شاپور خاص این موضوع ایجاد می شود. وی افزود: با امضای این تفاهم نامه ها دانشگاه جندی شاپور دزفول به عنوان مرکز پژوهشی تحقیقاتی شبکه های آبیاری ونیروگاه های برق آبی تلقی می شود.