معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از تعمیر اساسی سه دریچه آبیاری تامین کننده آب اراضی کشاورزی منطقه غرب دز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" گفت: دریچه های 11 ، 12 و 13 کانال فرعی غرب شبکه آبیاری دز موسوم به W1R29 به دلیل فرسودگی و در معرض جریان آب بودن مستمر، دچار تخریب و آبشستگی شده بود.

وی افزود: با بازسازی این دریچه ها، روند آبیاری بیش از 250 هکتار از اراضی زیر پوشش آنها در منطقه غرب شبکه آبیاری دز به سهولت انجام می گیرد.

شبکه آبیاری دز در شمال خوزستان با استفاده از ۷۴۰ کیلومتر کانال در مناطق غرب و شرق رودخانه دز و منطقه سبیلی اراضی کشاورزی را آبیاری می کند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: مصطفی شریف
خبرنگار: مسعود پرموز