مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان پیشکسوتان و بازنشستگان را گنجینه ای پربار دانست که باید از ظرفیت و قابلیت های آنها در جهت ارتقای شبکه های آبیاری استفاده کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد اسلامی" در آئین تجلیل از پنج بازنشسته شرکت بهره برداری شمال خوزستان گفت: بازنشستگان بهترین سالهای عمر خود را وقف خدمت به مردم کرده اند و امروز با کوله باری از تجربه همچنان می توانند راهگشا باشند.

وی ارتباط دو سویه پیشکسوتان و جوانان را در محیط کار ضروری دانست و افزود: کاهش مهارت های کاری در نسل جدید می تواند از این طریق جبران شود.

در آئین تجلیل از بازنشستگان شبکه های آبیاری شمال خوزستان، به پاس سال ها خدمت صادقانه از "عبدالمجید پورشاکری"، "علی معصوم نژاد"، "سیدمحمدصادق عالمشاه"، "محمودرضا اسکندری" و "محمدحسین ثابت نام" تجلیل شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: مصطفی شریف
خبرنگار: مسعود پرموز