مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از تدوین شاخص های اختصاصی ارزبابی عملکرد شرکت متبوع خود خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد اسلامی" گفت: با توجه به جایگاه ویژه ارزیابی عملکرد در سازمان های اجرایی، پس از تدوین برنامه پنج ساله، کارشناسان شرکت در طی بیش از شش ماه با بررسی نقاط قوت و ضعف نسبت به تدوین 510 شاخص اختصاصی ارزیابی عملکرد این شرکت اقدام نمودند.

وی افزود: شاخص های ارزیابی عملکرد با رویکرد اثر بخشی و کارآیی به منظور ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان تدوین شده است.

اسلامی تاکید کرد: در تدوین شاخص ها، اهداف استراتژیکی شامل زمینه‌سازی تقویت مکانیسم‌های حفاظت از منابع آب و مدیریت بهینه مصارف آبی، برنامه ریزی در جهت بهبود و کاربردی نمودن نظام تحقیقات در شرکت، اتخاذ رویکرد  ویژه در قبال  منابع و مصارف آب با نگاه اقتصادی اجتماعی، ترویج و بهبود کارگروهی و همسو نمودن اهداف فردی با اهداف شرکت، تلاش جهت نهادینه کردن نظام مدیریت استراتژیک در شرکت، بازنگری و بهبود مستمر ساختار سازمانی مطابق با نیازها و اهداف مورد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در تدوین شاخص ها از شرکت های مشاوره ای بهره گرفته نشده است، اظهار امیدواری کرد: با اجرای برنامه پنج ساله شرکت و پایش مستمر بر اساس شاخص های ارزیابی، شاهد ارتقا و بهره وری شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری در کشور باشیم و این حرکت الگویی موفق برای سایر شبکه های آبیاری محسوب شود.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان، مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را بر عهده دارد. این شبکه آبیاری بیش از 18 هزار مشترک دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: مصطفی شریف
خبرنگار: مسعود پرموز