کارشناس ارشد ایمنی صنعتی و محیط کار در کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی(HSE)، استقرار این سیستم حیاتی در شرکت آبیاری شمال خوزستان را گامی مهم در حفظ سلامت عمومی و افزایش بهره وری شغلی کارکنان توصیف کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حافظ غفاری" گفت: حوزه جغرافیایی مدیریت شبکه های آبیاری شمال خوزستان بسیار وسیع است و استقرار سیستم استاندارد ایمنی علاوه بر خود کارکنان برای مشترکان شرکت و عموم مردم منطقه نیز ضرورت دارد.

وی استقرار سیستم مدیریت HSE را سرمایه گذاری مناسب و نه لزوماً هزینه دانست و افزود: جلوگیری از آسیب های جسمی و روحی سرمایه انسانی، موفقیت هر مجموعه کاری و سازمانی را تضمین می کند.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: ایمنی باید از رده های بالای شغلی و مدیران ارشد شروع شود و الزامات سیستم  علاوه بر محیط خانه، باید خانواده را نیز در بر بگیرد.

غفاری با اظهار تاسف از آمار زیاد حوادث منجر به فوت و جراحت در محیط های کاری کشور به دلیل عدم توجه جدی به مقوله ایمنی در کار انتقاد کرد و گفت: در کشور ما ایمنی کم رنگ است و اصولاً رعایت الزامات ایمنی باید به صورت همگانی صورت گیرد و در واقع همه مسئول ایمنی هستند.   

مشاور سیستم HSE شرکت بهره برداری شمال خوزستان، با اظهار رضایت از نگرش حاکم در مدیران این شرکت اظهار کرد: در بعضی از سازمان ها صرفاً به قصد دریافت گواهینامه اقدام به استقرار این سیستم می کنند، اما در این شرکت، کار شناسایی خطرات احتمالی و راهکارهای کاهش حوادث به صورت جدی در حال انجام است.

کارشناس مسئول HSE شرکت بهره برداری شمال خوزستان نیز از بازدید میدانی مشاور سیستم HSE از بخش ها و اماکن مختلف شبکه های آبیاری شمال خوزستان خبر داد و گفت: روش های اجرایی مربوطه تهیه شده و کار تطبیق و بررسی توسط واحدهای تحت سیستم در حال اجراست.

"عبدالامیر گلچین پور" افزود: طی چهار روز بیش از 450 نفر از کارکنان شرکتی و پیمانی در کارگاه آموزشی الزامات HSE، تحت آموزش های کاربردی ایمنی قرار گرفتند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: امین فروزمند
خبرنگار: مسعود پرموز