دبیر نظام پیشنهادهای شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از دریافت 83 پیشنهاد از ابتدای تشکیل این واحد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید مهدی شاهرکن الدینی" گفت: تاکنون 27 پیشنهاد در کمیته نظام پیشنهاد های شرکت مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد 9 پیشنهاد تصویب شده و 4 پیشنهاد آن پس از ابلاغ به واحدهای مجری، در مرحله اجرا قرار دارد.

وی استقبال کارشناسان شرکت از استقرار نظام پیشنهادها را مطلوب توصیف کرد و افزود: پیشنهاد طرح تهیه نرم افزار جدول دبی اشل سد انحرافی دز توسط "حمیدرضا سرافراز" و "افشین مهدی زاده" و  پیشنهادهای "دستور کار سیلاب در سد تنظیمی دز" و "طرح جوان سازی و تنوع در کلیه مرکبات، گلها و گیاهان زینتی در کوی سوم شعبان و ادارات" با همت "حمیدرضا سرافراز"، "حسین یعقوب وند" و "افشین مهدی زاده" به مرحله اجرا رسیده است.

دبیر نظام پیشنهادهای شرکت بهره برداری شمال خوزستان پیشنهاد "تشکیل گروه های کوچک تحقیقاتی" (کارگروه های عمومی تحقیقات و پژوهش) را از دیگر پیشنهاد های اجرا شده در شرکت عنوان کرد و گفت: این پیشنهاد را "محمدرضا بیگله" ارائه کرده که پس از اجرای کامل آن انتظار می رود شرکت در بخش تحقیقات و پژوهش به پیشرفت قابل توجهی دست یابد.

نظام پیشنهادهای شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از سال 95 در این شرکت استقرار یافته است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: مصطفی شریف
خبرنگار: مسعود پرموز