پخش ویژه برنامه رادیوئی "میراب" با هدف افزایش سطح دانش و آگاهی مخاطبان در حوزه آب کشاورزی از اول بهمن ماه سال جاری در رادیو دزفول آغاز شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان این برنامه رادیوئی با مشارکت روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان و رادیو دزفول با بخش های نمایش طنز، کارشناسی و گزارش های مردمی، بعد از ظهر روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش  و تا پایان سال جاری  ادامه خواهد داشت.

در این برنامه رادیوئی موضوعات مهم شبکه های آبیاری شمال خوزستان از جمله تعیین حریم، جلوگیری از تخلفات، مساحی، مصرف بهینه آب، خطرات تردد در جاده سرویس ها و شنا کردن در کانال های آبیاری در قالب  گزارش از کشاورزان و مشترکان، مباحث کارشناسی، گفتار گوینده و نمایش طنز "شکر و شکری" طرح خواهد شد.

 

عکاس: مصطفی شریف
خبرنگار: مسعود پرموز