روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان اعلام کرد عقد قرارداد محصولات پائیزه فقط تا پایان بهمن ماه سال جاری انجام می شود.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، بنا بر اطلاعیه این روابط عمومی، کشاورزانی که به هر دلیل، قرارداد آب محصولات پائیزه از جمله سبزی و صیفی را نبسته اند تا 30 بهمن ماه سال جاری می توانند با مراجعه به امور مشترکین شرکت نسبت به عقد یا اصلاح قرارداد آب خود اقدام نمایند.

همچنین آخرین مهلت عقد قرارداد محصولات زمستانه از جمله گندم،جو،محصولات پلاستیکی و کلزا فقط تا پایان وقت اداری 15 اسفندماه سال جاری اعلام گردیده است.

در این اطلاعیه از کشاورزان فاقد قرارداد آب محصولات زمستانه و پائیزه خواسته شده است با توجه به تعیین زمان های مذکور در مدیریت کشوری سامانه نرم افزاری عقد قرارداد آب، در مهلت مقرر نسبت به عقد یا اصلاح قرارداد آب خود اقدام کنند.  

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را در وسعتی قریب به ۱۸۰ هزار هکتار برعهده داشته و بیش از ۱۸ هزار مشترک دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال