با امضای توافقنامه بین شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان، اداره جهاد کشاورزی شوش دانیال و شرکت تعاونی تولید روستایی آبادگران دشت چنانه، مدیریت تاسیسات آبیاری دشت ارایض 2و3 در شبکه آبیاری کرخه شمالی به این تعاونی واگذار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری شمال خوزستان با اعلام این خبر افزود: این توافقنامه در راستای اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه  مشارکت مردم و کاهش تصدی‌گری دولت و با هدف انتقال تدریجی مدیریت بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری از شبکه و تأسیسات آبیاری و زهکشی و با  توجه به سیاست‌های مشارکتی سازمان آب و برق خوزستان  به امضا رسیده است.

"محمد اسلامی" کل کانال های فرعی واگذار شده به این تعاونی را 65 کیلومتر عنوان کرد و گفت: تاسیسات آبیاری دشت ارایض 2 و3 در حد فاصل کیلومتر 74 تا 86 کانال اصلی پای پل قرار دارد که با استفاده از هشت کانال فرعی و 145 دریچه، بیش از 6000 هکتار از اراضی ناخالص این منطقه را آبیاری می کند.

به گفته وی، رویکرد شرکت بهره برداری شمال خوزستان و جهاد کشاورزی شهرستان شوش دانیال از تعاونی آب بران، حمایتی بوده و در این توافقنامه آموزش و مشاوره های فنی و حقوقی پیش بینی شده است.  

شبکه آبیاری کرخه شمالی شامل شبکه های دشت اوان، دوسالق، ارایض و باغه جمعاً  ۶۵ هزار هکتار از اراضی مناطق وسیعی از حوزه شمال رودخانه کرخه را در بر می گیرد و کانال اصلی این شبکه (پای پل) ۱۰۷ کیلومتر طول دارد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق
عکاس: مصطفی شریف
خبرنگار: مسعود پرموز