مدیر امور بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه شمالی از نجات هشت راس گراز گرفتار در کانال "پای پل" کرخه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "محمد جعفرخادم"، گفت: پرسنل حراست سد تنظیمی انحرافی کرخه با مشاهده گرازهای گرفتار در کانال پای پل این سد با هماهنگی پرسنل یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه، عملیات نجات را آغاز و پس از هشت ساعت تلاش بی وقفه، گرازهای گرفتار شده را آزاد کردند.

وی تصریح کرد: به دلیل اهمیت حفظ گونه های جانوری، پرسنل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان علاوه بر مسئولیت ذاتی تامین و توزیع آب، خود را نسبت به حفظ محیط زیست متعهد می دانند.

گفتنی است: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان، مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.

شبکه آبیاری کرخه شمالی شامل شبکه های دشت اوان، دوسالق، ارایض و باغه جمعاً  ۶۵ هزار هکتار از اراضی مناطق وسیعی از حوزه شمال رودخانه کرخه را در بر می گیرد و کانال اصلی این شبکه (پای پل) ۱۰۷ کیلومتر طول دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
خبرنگار: مسعود پرموز