سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول توجه به آب را حلقه مفقوده بخش کشاورزی و تثبیت کننده امنیت کشور دانست.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد حیدری" در اولین دیدار با مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با اشاره به خشکسالی در سال های اخیر گفت: اگرمدیریت صحیح منابع آبی صورت گیرد، علاوه بر رشد اشتغال، شاهد گسترش روحیه تلاش و کوشش در بین مردم منطقه خواهیم بود.

وی تولید انواع محصولات زراعی و باغی در دزفول را مرهون شبکه آبیاری مدرن دز دانست و افزود: نگهداری از تاسیسات آبیاری و آماده نگه داشتن آنها برای خدمات دهی به کشاورزان بسیار مهم است.  

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با تشریح وضعیت شبکه های آبیاری منطقه، خدمت رسانی به مردم را از اولویت های کاری خود عنوان کردو گفت: شبکه آبیاری دز بیش از 50 سال قدمت دارد و امروز نگهداری تاسیسات آن مورد انتظار همه است.

 "یعقوب کرمی" آمادگی شرکت متبوع خود را جهت همکاری با مسئولان محلی اعلام کرد و گفت: در راستای منافع عمومی مردم با همه کارگزاران بخش های مرتبط با آب و کشاورزی شهرستان، تعامل و همکاری خواهیم کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
خبرنگار: مسعود پرموز