با برگزاری یک کارگاه آموزشی، کارکنان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان، شیوه های علمی مقاله نویسی را آموختند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول در این کارگاه آموزشی گفت: فعالیت های علمی و پژوهشی از ماندگاری بیشتری نسبت به سایر امور برخوردارند و می توانند به عنوان رزومه کاری برای افراد باقی بمانند.

"ابراهیم نوحانی" افزود: نتایج علمی یک مقاله علمی می تواند در سطحی فراتر از محیط فرد مقاله نویس منتشر شود و به آگاهی های علمی جامعه بیفزاید.

وی با اشاره به هزینه های امور پژوهشی تاکید کرد: پژوهش، هزینه نیست و مدیران می توانند با صرف درصدی از بودجه مجموعه سازمانی خود، محیط مطلوب پژوهش و مقاله نویسی را برای کارکنان فراهم آورند تا علاوه بر ارتقای سطح  علمی مجموعه به کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان خود اضافه کنند.

نوحانی برگزاری کارگاه های علمی را موجب تشویق کارکنان مستعد دانست و افزود: باید تجلیل مادی و معنوی از کارکنان پژوهشگر در مجموعه های اداری، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کارگاه آموزشی مقاله نویسی به مناسبت هفته پژوهش با حضور علاقه مندان به این مقوله، در سالن اجتماعات کوی سوم شعبان دزفول برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: محمدرضا نیاکان
خبرنگار: مسعود پرموز