دفتر امور مشترکین شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با هدف سهولت خدمت رسانی به کشاورزان شهرستان شوش دانیال افتتاح شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل این سازمان، در آئین راه اندازی دفتر جدید مشترکین آب کشاورزی در شوش گفت: وجود دفتری برای عقد قرارداد آب کشاورزی و رسیدگی به مشکلات در این حوزه می تواند علاوه بر بهبود خدمات رسانی، از تردد طولانی کشاورزان در جاده های بین شهری جلوگیری کند.

"فرهاد ایزدجو" افزود: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز، این دفتر به امکانات و تجهیزات بیشتری مجهز خواهد شد.

وی بر ضرورت کاهش مراجعات مستقیم به دفاتر مشترکین شبکه های آبیاری تحت پوشش تاکید کرد و گفت: عقد قرارداد آب کشاورزی در دفاتر پیشخوان دولت از برنامه های در دست اقدام سازمان آب و برق خوزستان است.    

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان نیز راه اندازی دفتر امور مشترکین شهرستان شوش را در کاهش ازدحام مشترکان در دفتر مرکزی دزفول موثر ارزیابی کرد و گفت: با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود، دفتر شوش نیز به سامانه یکپارچه امور مشترکین شبکه های آبیاری موسوم به ساماب مجهز شده است.

"یعقوب کرمی" تاکید کرد: بر اساس سیاست های ابلاغی سازمان آب و برق خوزستان، خدمات ارائه شده به بیش از 18 هزار کشاورز تحت پوشش شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی بیش از پیش بهبود می یابد.

نمایندگی امور مشترکین شرکت بهره برداری شمال خوزستان در شهر شوش دانیال، پشت امور آب منطقه غرب، خیابان فرهنگ پلاک 355 واقع شده است.   

شبکه های آبیاری شمال خوزستان، شامل دز و کرخه شمالی  بیش از 18 هزار مشترک دارد که در دو فصل زراعی تابستان و زمستان با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان قرارداد آب انعقاد می کنند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: مصطفی شریف
خبرنگار: مسعود پرموز