مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان گفت: امسال با حدود 50 درصد افزایش سرانه آموزشی کارکنان، مسیر استمرار کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکان هموارتر شده است.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان"یعقوب کرمی" افزود: در ده ماهه اول سال جاری، دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای بیش از 790 نفر از کارکنان شرکتی و پیمانکاری شرکت برگزار شده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 44 درصد رشد را نشان می دهد.

وی آموزش را در تقویت توان فکری و تخصصی پرسنل مهم دانست و تاکید کرد: در این مدت 37 عنوان دوره آموزشی ویژه بخش های مختلف بهره برداری، تعمیرات، فنی و ستادی شرکت با همکاری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب وبرق خوزستان برنامه ریزی و اجرا گردیده است.

کرمی ویژگی دوره های آموزشی برگزار شده را تنوع عناوین آنها برای رده های شغلی مختلف عنوان کرد و گفت: در انتخاب عناوین دوره های آموزشی به نیاز فنی و تخصصی واحدهای شرکت توجه شده است.

سرانه آموزشی کارکنان شاخصی برای عملکرد آموزشی هر واحد است که از تقسیم مجموع ساعات آموزشی اجرا شده بر تعداد کارکنان بدست می آید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: مصطفی شریف
خبرنگار: مسعود پرموز