به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محسن سعادت فر"در نشست مشترک معاونین و مدیران بخش‌های عملیاتی شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان، اظهار داشت: با توجه به اهمیت ایستگاه‌های پمپاژ در شبکه، ضروری است ضریب پایداری الکتروپمپ‌های ایستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و دستگاه‌های معیوب، رفع نقص شود.

وی تامین مستمر آب برای مشترکان طرف قرارداد را وظیفه‌ای راهبردی دانست و افزود: کلیه تجهیزات تامین کننده آب و پشتیبان کننده باید در فرصت باقی مانده تا آغاز قراردادهای تابستانه بازبینی و در صورت لزوم رفع نقص گردد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان بیان کرد: در کانال پای‌پل اقدامات لازم جهت تامین آب کشاورزی اراضی تحت پوشش و نیز انتقال آب آشامیدنی به ایستگاه پمپاژ ام الدبس پیش‌بینی گردد.  

شایان ذکر است؛ شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را در وسعتی قریب به 180 هزار هکتار برعهده داشته و بیش از 18 هزار مشترک دارد که در فصل زراعی تابستانه و پاییزه قریب به 30 نوع کشت مختلف از قبیل ذرت،گوجه فرنگی،هندوانه،خربزه،سبزیجات وکدو در اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری شمال خوزستان به بار می نشیند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال