مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال در نشست مشترک با مدیریت حراست و امور محرمانه سازمان آب و برق خوزستان براهمیت حفاظت از تاسیسات شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی تاکید کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن سعادت فر" در این نشست گفت: مشکلات تصرف حریم شبکه و وقوع تخلفات در شبکه ای به این وسعت، نیازمند امکانات مناسب است تا از میزان مشکلات حفاظت از شبکه ها کاسته شود.

وی استفاده از سیستم های هوشمند حفاظتی را، راهکاری مهم در افزایش ضریب اطمینان حفاظتی شبکه های آبیاری عنوان کرد و افزود: سیستم های امنیتی هوشمند به عنوان چشم بیدار، نقش مهمی در کاهش تخلفات در تاسیسات شبکه ایفا می کند.

سعادت فر با اشاره به اهمیت انتقال مطمئن و پایدار آب آشامیدنی به شهرهای پایین دست کانال پای پل، حفظ و حراست از تاسیسات شبکه آبیاری کرخه شمالی را، از اولویت های اساسی آن شرکت برشمرد.

در پایان این بازدید طی نشستی مشترک، موضوعاتی از قبیل محصور نمودن تاسیسات، استفاده از سیستم های هوشمند حفاظتی، کمبود نیروی انسانی، املاک متعلق به سازمان، تامین اعتبارات مورد نیاز و اقدامات ستادی و عملیاتی در بخش حراست و حفاظت از شبکه ها مطرح و راهکارهای لازم ارائه داده شد.

شبکه آبیاری دز در شمال خوزستان اراضی کشاورزی مناطق غرب وشرق رودخانه دز و منطقه سبیلی را آبیاری می کند.

به منظور بررسی وضعیت حفاظتی شبکه های آبیاری شمال خوزستان، "حسین خادم" مدیریت حراست و امورمحرمانه سازمان و هیئت همراه از سد تنظیمی دز، ایستگاه پمپاژ اصلی سبیلی، سد انحرافی دز، سد تنظیمی کرخه، ایستگاه های پمپاژ شماره یک و دو دشت اوان، کانال اصلی پای پل، برخی اماکن اداری، رفاهی و جنگل کوی سوم شعبان دزفول بازدید کردند.

شبکه آبیاری کرخه شمالی علاوه بر آبیاری  دشت های اوان، دوسالق، ارایض و باغه، بخشی از آب آشامیدنی شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، دشت‌ آزادگان و روستاهای مسیر را تامین می کند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: مسعود پرموز