به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، "محسن سعادت فر" گفت: نقاط قابل ترمیم این کانال در حد فاصل مقسم های D1 و D3 به طول حدود 6 کیلومتر بازسازی می شود.

وی ضمن پیش بینی پایان کار ترمیم این کانال در سه هفته آینده گفت: با وجود کاهش بارندگی ها و فرصت محدود قطع آب در کانال های آبیاری منطقه شمال خوزستان، در دو ماه آذر و دی سال جاری بیش از 640 متر مکعب بتن کاری در سازه کانال ها انجام شده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان افزود: در این مدت دو ماهه نقاطی از 11 کانال در منطقه شرق و9 کانال در منطقه غرب شبکه آبیاری دز و نیز 6 کانال در شبکه آبیاری کرخه شمالی ترمیم و بازسازی شده است.

سعادت فر تاکید کرد: با هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، کار ترمیم نقاط تخریب شده کانال های آبیاری دز و کرخه شمالی تا پایان سال همچنان ادامه خواهد داشت.

شبکه آبیاری دز در شمال خوزستان با داشتن بیش از 1370 کیلومترکانال و زهکش، یکی از بزرگترین شبکه های آبیاری و زهکشی کشور است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال