به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با اعلام این خبر افزود: بازسازی بیش از 160 نقطه از این کانال در حد فاصل مقسم های شماره 1 تا 3 این کانال بطول حدود 6 کیلومترانجام شد.

"حمید تفرقی" با اشاره به محدودیت زمانی فرصت تعمیر کانال گفت: بارندگی های اخیر فرصتی را فراهم آورد تا با استفاده از عدم نیاز آبی مزارع، با قطع آب کانال، بیش از 3200متر مربع، تخریب و بتن کاری مجدد در این کانال صورت بگیرد.

به گفته وی آب بیش از 18 هزار و 500هکتار از اراضی کشاورزی منطقه شرق شبکه آبیاری دزشامل کشاورزان،شرکت های کشت و صنعت شهید بهشتی،شهید رجائی و کارون و نیز برخی ماهی سراها از این کانال تامین می شود که با ترمیم آن، روند آبیاری در این منطقه بهبود یافته است.

تفرقی طرح های مهم تعمیراتی در دست اقدام را عملیات حفاظت از سازه سمت راست سیفون بالا رود در منطقه غرب شبکه آبیاری دز و اصلاح مقطع خاکی کانال E2 در حد فاصل مقسم های 3 تا 5 این کانال عنوان کرد و گفت: تلاش می شود تا پایان سال عملیات اجرائی این دو طرح به پایان برسد.

شبکه آبیاری دز در شمال خوزستان با داشتن بیش از ۱۳۷۰ کیلومترکانال و زهکش، یکی از بزرگترین شبکه های آبیاری و زهکشی کشور است.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.     

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال