به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، "محسن سعادت فر" گفت:کانال بزرگ غرب شبکه دز با ظرفیت 157 متر مکعب در ثانیه پس از آبگیری از سد انحرافی دز در مسیرخود با رودخانه فصلی بالا رود تلاقی می کند که جهت گذرآب کانال از زیر بستر آن، سیفونی به طول بیش از 900 متر طراحی شده که در بین سازه های آبی ایران بی نظیر است.

وی افزود: بدلائل متعدد از جمله برداشت شن و ماسة رودخانه ای و بروز سیلابها در طی سالهای متمادی بتدریج اطراف سازه ها دچار آبشستگی شده و نیاز به حفاظت سازه اصلی احساس می شد.

به گفته سعادت فر اهمیت اجرای این طرح به اندازه ای است که در صورت عدم بازسازی و تخریب سیفون بالا رود، آب زراعی بیش از 50  هزار هکتار از اراضی غرب رودخانه دز قطع شده و اقتصاد هزاران خانوار منطقه شمال خوزستان به خطر می افتد.

وی تاکید کرد آب اراضی کشاورزی شرکت های کشت و صنعت بویژه مزارع نیشکر شرکت هفت تپه  نیز از کانال آبیاری غرب دز و از طریق سیفون بالا رود تامین می شود.

مدیرعامل شرکت آبیاری شمال خوزستان تاکید کرد : در این طرح، با استفاده از 320 متر مکعب گابیون بندی (تورسنگ)، سازه مهم سیفون بالارود حفاظت شد. 

شبکه آبیاری دز در شمال خوزستان با استفاده از 740 کیلومتر کانال در مناطق غرب وشرق رودخانه دز  و نیز منطقه سبیلی اراضی کشاورزی را آبیاری می کند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال