به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس اداره تجهیزات مکانیکی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با اعلام این خبرگفت: از این تعداد بیش از 750 دریچه آبیاری در شبکه آبیاری دز و مابقی در شبکه آبیاری کرخه شمالی به منظور بهبود خدمات رسانی به مشترکان و توزیع مستمر و مطمئن آب، نوسازی شده است.

"سید مهدی شاهرکن الدینی" افزود: برخی از دریچه ها بدلیل استفاده مکرر و برخی نیز بدلیل سرقت توسط افراد سودجو معیوب می شود که با توجه به نیاز آبی مزارع بویژه در فصل گرما، درکمترین زمان ممکن تعمیر و راه اندازی مجدد می شوند.

وی تاسیسات شبکه ها بویژه دریچه های آبیاری را سرمایه ملی دانست و گفت تعمیر دریچه ها نقش مهم و اثرگذاری در تامین و توزیع عادلانه آب و نیزجلوگیری از هدررفت آن بویژه در شرایط خشکسالی کم سابقه امسال دارد.

به گفته شاهرکن الدینی تاسیسات شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی عامل شکوفائی کشاورزی و در واقع شریان اقتصادی منطقه شمال خوزستان است و همه باید نسبت به حفظ و حراست از آنها احساس مسئولیت کنند.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را در وسعتی قریب به ۱۸۰ هزار هکتار برعهده داشته و بیش از ۱۸ هزار مشترک دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال