به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن سعادت فر" گفت: برنامه ریزی لازم جهت ترمیم بتن کانال ها به میزان 15 هزار متر مربع صورت گرفته و پیش بینی می شود اغلب نقاط قابل ترمیم در کانال های شبکه ها بازسازی شود.

وی با اشاره به زمان مطلوب بارندگی ها و امکان قطع آب کانال ها تاکید کرد: معمولا عملیات تعمیر کانال ها از آذرماه آغاز شده و تا اوائل بهار سال آینده ادامه دارد.

به گفته سعادت فر از ابتدای آذرماه سال جاری تاکنون فقط در کانال های W1R27 و W1R24 در منطقه غرب شبکه آبیاری دز، بیش از 540 متر مربع، ترمیم پوشش بتنی انجام شده است و اقدامات لازم جهت ترمیم کانال W1L7 نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به ضرورت قطع آب کانال ها جهت تعمیرات اظهار امیدواری کرد بارش ها در روزهای باقیمانده از سال به نحوی باشد که مزارع نیاز کمتری به آب شبکه های آبیاری داشته باشند.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را در وسعتی قریب به 180 هزار هکتار برعهده داشته و بیش از 18 هزار مشترک دارد

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال