به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، "محسن سعادت فر" گفت: در این مدت، بر اساس نیاز مربوطه، عملیات بتن ریزی در 27 نقطه، خاکبرداری در 80 نقطه، استفاده از مخلوط شفته آهک در 85 نقطه و خاکریزی در 15 نقطه از شبکه ها انجام شده است.

وی اجرای این حجم از عملیات را برای جلوگیری از فرار و نشتی آب در کانال های آبیاری موثر ارزیابی کرد و گفت: عوامل مختلفی از جمله فعالیت موش های صحرائی،تورم خاک بدنه کانال،فشار آب، رویش علف های هرز و دستکاری آب بندها توسط افراد سودجو در آبشستگی، تخریب و فرار آب نقش دارند.

سعادت فر قدمت شبکه را در برخی مناطق از جمله طرح آزمایشی دز در منطقه شرق آبیاری دز، نزدیک به 60 سال بیان کرد و افزود: ترمیم و بازسازی شریان اقتصادی منطقه شمال خوزستان، بودجه های ویژه ای را می طلبد و در این راستا برای تعمیر کانال های آبیاری در فرصت بارندگی ها و امکان قطع آب کانال ها، برنامه ریزی لازم با پشتیبانی و هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان صورت گرفته است.    

مدیر عامل شرکت بهره برداری شمال خوزستان با اشاره به اینکه این که بخشی از آب آشامیدنی شهرهای اهواز،آبادان و خرمشهر از طریق  ایستگاه پمپاژ ام الدبس در انتهای این کانال تامین می شود گفت:تعمیر این کانال بدلیل اهمیت پایداری انتقال آب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

سعادت فر تاکید کرد:کانال مهم پای پل درچند نقطه بدلیل بافت خاص اراضی این منطقه، در سالهای اخیر بارها دچار تخریب شده و بدلیل نشت آب، مشکلاتی را در روند تامین آب آشامیدنی و کشاورزی ایجاد کرده که هر بار در کمترین زمان ممکن مرتفع شده است.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال