به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور تعمیرات برقی و مکانیکی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با اعلام این خبر افزود: دو دستگاه الکتروپمپ ۵۲۰ کیلواتی در ایستگاه شماره یک و۴ دستگاه الکتروپمپ ۲۰۰ و ۳۱۵ کیلو واتی در ایستگاه شماره ۲ دشت اوان پس از تعمیرات اساسی نصب و راه اندازی مجدد شد.

“عبدالعظیم ناسوتی” گفت: با تعمیر و نصب این شش الکتروپمپ، پایداری ایستگاهها در شرایط مطلوبی قرار داشته و نگرانی کشاورزان منطقه در خصوص آبیاری محصولات کشاورزی رفع شده است.

وی همچنین از تعمیرات اساسی آمیل های تنظیم آب در حد فاصل کیلومتر های ۳۹ و ۸۰  کانال پای پل خبر داد و گفت: آبرسانی مستمر به ایستگاه پمپاژ ام الدبس در انتهای کانال و تامین آب شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان، اهمیت تعمیرات در این کانال را مضاغف می کند.

اراضی زراعی دشت اوان در غرب رودخانه کرخه با استفاده از دو ایستگاه پمپاژ شماره یک و دو آبیاری می شود.  

کانال اصلی پای پل به طول ۱۰۷ کیلومتر وظیفه انتقال آب از سد تنظیمی انحرافی کرخه به دشت های پای پل و نیز تامین بخشی از آب آشامیدنی اهواز، آبادان،خرمشهر و دشت آزادگان را به عهده دارد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال