به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ” محسن سعادت فر”  این تعمیرات را شامل تعویض قفل، تعمیر قفل، برشکاری، جوشکاری عنوان کرد و افزود: معمولا در گذر زمان قطعات مختلفی از دریچه های آبیاری از جمله شافت، فرمان، قفل کتابی و صفحه چدنی آنها دچار فرسایش می شود که برای تامین مستمر آب، تعمیر دریچه های آبیاری اجتناب ناپذیر است.

وی دستکاری و تخلف در دریچه های آبیاری بخصوص در شرایط خشکسالی را یکی از چالش های تامین مستمر آب عنوان کرد و گفت: با وجود اقدامات برخی افراد سودجو، آماده سازی و تعمیر دریچه های آبیاری در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد.

به گفته سعادت فر مهمترین فعالیت های گروههای تعمیراتی در بخش تاسیسات در ۵ ماهه اول امسال محصور کردن ساحل خروجی سد تنظیمی دز، سند بلاست و رنگ آمیزی چک “سیفون بالارود” و اجرای عملیات محصور نمودن آبگیر شرقی دز(لفت بنک) بوده است.

وی به ضرورت آماده بودن ایستگاههای پمپاژ و نقش آنها در تامین آب برخی از اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه اشاره کرد و گفت: تعمیرات اساسی پمپ شماره ۳  ایستگاه اصلی سبیلی و پمپ شماره ۳  ایستگاه پمپاژ اندیمشک و نیز تعمیرات پمپ شماره ۲ ایستگاه یک سبیلی و پمپ شماره ۴ ایستگاه ۴ سبیلی از مهمترین فعالیت های تعمیرات پمپ ها از ابتدای سال جاری بوده است.

مدیر عامل شرکت بهره برداری شمال خوزستان تامین و توزیع مستمر آب در دریچه های آبیاری در شرایط خشکسالی امسال را نتیجه آماده نگهداشتن تاسیسات و تجهیزات فنی شبکه دانست و گفت: امید می رود با کاهش نیاز آبی مزارع در فصول پائیز و زمستان امسال روند تعمیرات اساسی تاسیسات شبکه بیش از پیش بهبود یابد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده داشته و بیش از ۱۸ هزار مشترک دارد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال