به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدرضا سپهری"  گفت: کشاورزران می توانند با در دست داشتن مدارک مربوطه جهت عقد قرارداد آب به امور مشترکین مراجعه نمایند.

وی محصولات گندم، چغندرقند، کلزا، محصولات گلخانه ای، پیاز، سیب زمینی،سیر، کاهو و سبزیجات برگی را از مهمترین کشت های منطقه در این دو فصل عنوان کرد و افزود: مراجعه به موقع کشاورزان جهت عقد قرارداد آب محصولات زمستانه می تواند باعث خدمات بهتر به کشاورزان در زمینه تامین و توزیع آب زراعی شود.

به گفته سپهری با مجوز اخذ شده از سازمان آب وبرق خوزستان، اصلاح و تکمیل قراردادهای تامین آب محصولات تابستانه نیز تا پایان آبان ماه سال جاری در امور مشترکین انجام شده و پس از این تاریخ کشت های بدون قرارداد مشمول جریمه های قانونی خواهد شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال