به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، محسن سعادت فر طول این کانال آبرسان را 1600 متر اعلام کرد و گفت: این کانال بیش از 400 هکتار از زمین های کشاورزی در حوالی شهر میانرود از توابع شهرستان دزفول را آبیاری می کند.

وی افزود: کار لاینینگ (پوشش بتنی) به میزان 3720 مترمربع با هماهنگی معاونت بهره برداری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان در مدت یک ماه انجام شد.

سعادت فر در خصوص بازسازی این کانال در تابستان و در شرایط نیاز آبی مزارع، تصریح کرد: با هماهنگی کشاورزان، به صورت متناوب نسبت به قطع آب اقدام و عملیات پوشش بتنی انجام گرفت تا به میزان قابل توجهی از هدر رفت آب جلوگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: زهکش موازی این کانال نیز به میزان 3500 مترمکعب لایروبی شد.

شبکه آبیاری دز از طریق 740 کیلومتر کانال اصلی و فرعی بیش از 100 هزار  هکتار از اراضی کشاورزی غرب و شرق رودخانه دز و منطقه سبیلی در شمال دزفول را آبیاری می کند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان