به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال سازمان آب و برق خوزستان هدف از این بازدید را آگاهی از نظارت میدانی بر روند توزیع آب و نیز برداشت های رودخانه ای تا محل ایستگاه عبدالخان عنوان کرد و گفت: در این بازدید با یادآوری کاهش نزولات جوی و محدودیت های منابع آبی در حوضه کرخه بر ضرورت همکاری نهاد فرمانداری جهت مدیریت مصرف آب در شرایط کم آبی تاکید شد. 

وی افزود: همچنین ضرورت آگاهی بخشی و اقناع سازی متنفذین و بزرگان منطقه در خصوص محدودیت های منابع آبی حوضه کرخه توسط مسئولان محلی مورد تاکید قرار گرفت.

شبکه آبیاری کرخه شمالی شامل شبکه های دشت اوان، دوسالق، ارایض و باغه مناطق وسیعی از حوزه شمال رودخانه کرخه را در بر می گیرد و کانال اصلی این شبکه (پای پل) ۱۰۷ کیلومتر طول دارد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال سازمان آب و برق خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال