به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، محسن سعادت فر با اعلام این خبر اظهار کرد: این کانال فرعی، آب زراعی بیش از ۴۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی را از طریق ۶ دریچه آبیاری تامین می کند.

وی افزود: دریچه آبگیر لترال فرعی E4L4 در زمان ساخت در ارتفاع بسیار پایین نصب شده و همین موضوع باعث گرفتگی های مکرر در مسیر ورودی آب شده و به لحاظ ایمنی، تغییر در وضعیت آبگیر را اجتناب ناپذیر کرده بود.

سعادت فر تصریح کرد: به همین جهت عمق حدود پنج و نیم متری چاهک این آبگیر به دو و نیم متر کاهش یافته و با تعبیه لوله عبور آب و بازسازی کامل دریچه ورودی این کانال فرعی، مشکل بصورت اساسی مرتفع شد.

شبکه آبیاری دز ازطریق ۷۴۰ کیلومتر کانال اصلی وفرعی بیش از ۱۰۰ هزار هکتاراز اراضی کشاورزی غرب و شرق رودخانه دز و منطقه سبیلی در شمال دزفول را آبیاری می کند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال