تیم فوتسال سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از استان خوزستان، با عبور از سد تیمهای حریف، به مقام قهرمانی کشور دست یافت.
به گزارش خبرنگار شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این مسابقات که در سطح دسته دوم کارگران کشور در تهران برگزار شد، تیم سازمان آب و برق خوزستان توانست از میان ۱۳ تیم در قالب چهار گروه به این مرحله صعود کند.
تیم فوتسال این سازمان با کسب این عنوان موفق به راه یابی به جرگه تیمهای دسته اول کارگران کشور شد.
در این دوره از مسابقات، تیمهای اصفهان، قم و بوشهر پس از تیم سازمان آب و برق خوزستان به ترتیب مقامهای دوم تا چهارم را کسب کردند.
فرامرز قلمباز به عنوان سرمربی، حسن کارونی به عنوان مربی و اردوان صائب بهبهانی به عنوان سرپرست، تیم سازمان آب و برق خوزستان را همراهی کردند.
پیام طالبی نیا، حسام سالمی، امیر شیرالی، بهرام ساکی، علی رستمی، مالک سواری، پیمان امیری، احمد جادری و افشین سرکهکی نیز بازیکنان این تیم را تشکیل می دادند.