از تلاش های کارمند سازمان آب و برق خوزستان "مهرداد تیلاوی"، نفر دوم مسابقات قهرمانی جهان در رشته "هان مادانگ" تکواندو قدردانی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فروغ ادهمی" مدیر خدمات عمومی این سازمان از تلاش های ورزشی همکارمان مهرداد تیلاوی با اعطای لوح تقدیر و پاداش نقدی قدردانی کرد. تیلاوی در بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان "هان مادانگ" 2016 در شهر سئول کشور کره جنوبی، موفق به کسب مدال نقره شد. مهرداد تیلاوی هم اکنون به عنوان مدیر اجرایی ساماندهی نهرمالح در معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان فعالیت دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید ثریانی