به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، این مسابقات با حضور ۱۵۰ بانوی شاغل از کلیه دستگاه های اجرایی استان برگزار و در نتیجه، “شکوفه صمدی” از سازمان آب و برق خوزستان به مقام اولی این سری از مسابقات دست یافت.

بر اساس این گزارش “بهنوش بساک” از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، “سیده ستاره موسوی” از سازمان تامین اجتماعی، “نگار برازش” و “شهناز چراغی” از سازمان آب و برق خوزستان به ترتیب مقام های دوم تا پنجمی را از آن خود ثبت کردند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان