به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “افشین سرکهکی” گفت: در مسابقات شنای بانوان کشوری کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی، ۹۲ ورزشکار در قالب ۲۲ تیم و در ۷ گروه سنی ظاهر شدند که “آتوسا سماعی”،  در رده سنی ۵۱ تا ۵۵ سال مقام اول و “شاداب عباسی شوشتری” در رده سنی ۴۱ تا ۴۵ سال مقام سومی را از آن خود ثبت کردند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان