از برگزیدگان جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق تقدیر به عمل آمد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، دبیر جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق گفت: این جشنواره و کنفرانس برگزیدگان نهایی خود را در چهار حوزه مقاله، پایان نامه، ایده و نقاشی معرفی کرد.

"مهرداد حیدری" افزود: این جشنواره و کنفرانس در روزهای 25 و 26 آبان 95 در هتل بوستان اهواز توسط سازمان آب و برق خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران و مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.

وی یادآور شد: در این همایش، 377 اثر از 23 استان کشور شامل 117 مقاله، 73 پایان نامه، 103 ایده، 84 نقاشی ارائه شده بود که در نهایت 180 اثر برتر از 18 استان جهت ارائه و رقابت نهایی پذیرفته شدند.

حیدری افزود: در پایان جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق، از 6 نقاشی دوران ابتدایی و متوسطه، 3 ایده دانشگاهی، 3 ایده کارکنان وزارت نیرو، 3 ایده آزاد، 4 ایده دانش آموزی، 9 پایان نامه و 3 مقاله برگزیده با اهدای جوایز نفیسی تقدیر به عمل آمد.

این جوایز توسط "محمدرضا شمسایی" مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "همایون یوسفی" نماینده مجلس شورای اسلامی و "ابراهیم حاجی دولو" معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران به برگزیدگان اهدا شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان