اساسنامه شرکت "فن‌آوری نیروگاه‌ها، توربین‌های آبی و پمپ‌های بزرگ" با حضور علی اکبر مهاجری، معاون وزیر نیرو در امور آموزش و منابع انسانی به تصویب مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و رئیس دانشگاه تهران رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، بر اساس توافق صورت گرفته بین وزارت نیرو و دانشگاه تهران، تحقیق و توسعه (R&D)، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی واحدهای نیروگاه‌های آبی و پمپ‌های بزرگ با استفاده از توان فنی دانشگاه تهران و توان تجربی و مدیریتی سازمان آب و برق خوزستان، در داخل کشور و توسط کارشناسان داخلی انجام خواهد گرفت.

طبق اساسنامه شرکت مذکور، سرمایه اولیه مورد نیاز توسط شرکت های تخصصی زیرمجموعه سازمان آب و برق خوزستان و دانشگاه تهران و سایر منابع مالی جهت ساخت آزمایشگاه مدل تست و سالن های ساخت و تولید با سرمایه گذاری وزارت نیرو تامین خواهد شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان